Mua sản phẩm
more-btn
main-pro
Nước tương tỏi 1.05kg

Nước tương tỏi được dùng chủ yếu cho những món chiên và món gà.

Bạn có thể thưởng thức được món gà sốt tương tỏi tuyệt hảo khi thêm sốt này vào gà rán.

Thực phẩm có thể dùng sốt này như gà xiên, heo xiên, tất cả các loại thịt xiên và gà rán.

Công thức
more-btn
main-pro
꼬막파전
꼬막의 맛이 깊어지는 계절이 돌아왔다. 크기는 작지만 바다의 영양을 머금은 꼬막은 그대로 삶아 먹으면 달큼하면서 쫄깃쫄깃한 식감이 매력적이다. 내장까지 제거되어 …
Nhận xét
more-btn
main-pro
간장 떡볶이
예열된 팬에다가 기름 한큰술을 둘러서 다진파를 넣고 파 기름을 내 주세요.
제품 백과사전
more-btn
main-pro
허니머스타드소스, 만능멸치육수
만능비빔&무침양념, 닭강정소스
m-ban1
m-ban2