chủHome > Về Công ty > Lịch sử

Lịch sử

2015’s ~

2017

04 Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ với phương pháp quản lý mang tính cách mạch. Được chứng nhận MAIN BIZ

2016

06 Được chứng nhận HACCP (tiêu chuẩn quản lý an toàn thực phẩm)

06 Đăng ký trung tâm nghiên cứu chuyên sâu

03 First bite, đã đăng ký nhãn hiệu thương mại

2010’s ~

2014

05 Được chứng nhận KS Q ISO9001

2012

01 Đăng ký sáng chế cho phương pháp sản xuất tương gochujang bằng giấm có chứa men vi sin

2013

Được US FDA chấp nhận. Nỗ lực hết sức để có thể thâm nhập thị trường Mỹ.

Thành lập Chungwoo F&C, một công ty chuyên sản xuất OEM.

Giới thiệu máy dò kim loại và đa dạng các thiết bị cao cấp

Tham gia quảng bá trong Festival New York Hàn Quốc

Thiết lập và điều chỉnh thiết bị để đạt chứng nhận HACCP

2012

Xuất khẩu sang Hoa Kỳ.

Đóng góp 20.000.000 won cho Quỹ cộng đồng Hàn Quốc.

2011

Tham gia Triển lãm Thực phẩm Quốc tế ở Seoul, Daegu, và Busan

Thành lập giải thưởng giáo dục nội bộ vào tháng 6

2010

Tham gia Triển lãm Thực phẩm Quốc tế ở Seoul, Daegu, và Busan

Chứng nhận Chất lượng ISO 9001:2008

2004’s ~

2009

Máy đóng gói có độ nghiêng (Được dùng cho đóng gói nước sốt gói nhỏ)

2008

Bộ phận Nghiên cứu & Phát triển chuyên sâu

(Hiệp hội Công nghệ Công nghiệp Hàn Quốc)

Dời đến trụ sở hiện tại

Triển khai thiết bị sản xuất nước sốt tự dộng

Máy trộn không trọng lực

Zero Gravity Mixing Machine

2007

Sản xuất và cung cấp nước sốt cho New York, New York

2006

Tham ga Triển lãm Thực phẩm Quốc tế ở Seoul, Daegu, và Busan

2005

Nước sốt cho Hợp dồng sản xuất OEM Samhwa Food

2004

Bắt đầu kinh doanh tại trụ sở mới

Hợp đồng với Phân phối Hansang Seoul/ Vùng Gyeonggi

Thành lập Chungwoo Food Inc.