Hệ thống cơ sở hạ tầng

Hệ thống phân phối

Có số lượng phân phối lớn nhất với mạng lưới phân phối toàn quốc

Hệ thống Phát triểm Sản phẩm

Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là sự hài lòng của khách hàng. Chúng tôi nghiên cứu hương vị phù hợp nhất để đáp ứng nhu cầu khách hàng

Hệ thống An toàn Thực phẩm

Để sản phẩm của Chungwoo Food an toàn hơn, chúng tôi chú trọng rất kỹ đến việc quản lý vệ sinh.