Trang chủ > Hệ thống cơ sở hạ tầng > Hệ thống phân phối

Hệ thống phân phối

Commercial vehicle operation system.
Hệ thống Phân phối hợp lý

Chúng tôi có mạng lưới phân phối toàn quốc với số lượng phân phối lớn nhất
Để phân phối ổn định và nhanh chóng, chúng tôi mở trung tâm phân phối ở 10 địa điểm. Với hệ thống được tổ chức giúp chúng tôi theo dõi được công tác hậu cần theo thời gian thực tế.

Commercial vehicle operation system.
합리적인 물류시스템

최대의 물류로 전국 물류네트워크를 보유하고 있습니다.
안정적이고 신속한 배송을 위하여 전국 각지역의 10군데 이상의 물류센터를 운영하고 있습니다.
체계적인 시스템으로 실시간 배송현황을 파악할 수 있는 네트워크 시스템을 보유하고 있습니다.

Chungwoo Food Inc, Tối ưu hóa Sản xuất

Thông qua việc quản lý vệ sinh kỹ lưỡng, công ty tạo dựng được niềm tin sâu sắc với khách hàng