Giới thiệu sản phẩm

Nước sốt cay Capsaicin 550g
Nước sốt cay Capsaicin 550g
Nước sốt Kkoji – vị cay 2.1 kg
Nước sốt Kkoji – vị cay 2.1 kg
Nước sốt Kkoji vị dịu nhẹ 2.1 kg
Nước sốt Kkoji vị dịu nhẹ 2.1 kg
Nước sốt gia vị đa năng 1.1kg
Nước sốt gia vị đa năng 1.1kg
Nước sốt Gà chiên Hàn Quốc vị dịu nhẹ 2.1kg
Nước sốt Gà chiên Hàn Quốc vị dịu nhẹ 2.1kg
Nước sốt Gà chiên Hàn Quốc vị cay 2.1kg
Nước sốt Gà chiên Hàn Quốc vị cay 2.1kg
Udon dashi 2kg
Udon dashi 2kg
Nước tương tỏi 1.05kg
Nước tương tỏi 1.05kg