Giới thiệu sản phẩm

Nước sốt Kkoji vị dịu nhẹ gói đại 10kg
Nước sốt Kkoji vị dịu nhẹ gói đại 10kg
Nước sốt Kkoji vị cay gói đại 10kg
Nước sốt Kkoji vị cay gói đại 10kg
Sốt BBQ gia vị Kkoji gói đại 10kg
Sốt BBQ gia vị Kkoji gói đại 10kg
Nước sốt Gà chiên Hàn Quốc vị dịu nhẹ gói đại 10kg
Nước sốt Gà chiên Hàn Quốc vị dịu nhẹ gói đại 10kg
Nước sốt Gà chiên Hàn Quốc vị cay gói đại 10kg
Nước sốt Gà chiên Hàn Quốc vị cay gói đại 10kg
Nước dùng cá cơm đa dụng 10kg
Nước dùng cá cơm đa dụng 10kg
돼지갈비 양념 10kg
돼지갈비 양념 10kg
Gia vị Bulgogi bò 10kg
Gia vị Bulgogi bò 10kg